0936806111

Bàn Giao Website

Cám ơn quý khách đã sử dụng website do dnksoft.net cung cấp, các điều khoản bàn giao sau đây được áp dụng cho website đã hoàn thành, bàn giao và được quý khách hàng thanh toán đẩy đủ chi phí:

1. Điều kiện bảo hành website, click xem -> Quy Định Bảo Hành
2. dnksoft.net upload website miễn phí qua hosting bên thứ 3 chỉ 1 lần ban đầu và tối đa trong 30 ngày đầu kể từ lúc bàn giao website. Sau 30 ngày, chi phí cài đặt là 500,000 đ/ lần
3. Website upload lên hosting bên thứ 3 hoặc giao thông tin hosting là phiên bản cài đặt cho người dùng cuối, không phải mã nguồn giải mã.
4. dnksoft.net không chịu trách nhiệm và không hỗ trợ vấn đề hosting bên thứ 3 không tương thích với website cài đặt lên đó
5. Chi phí cài đặt website lại từ lần 2 lại là 500,000đ lần đối với 1 tên miền sử dụng ban đầu, hoặc nhân bản website thêm là 850,000 đ/lần ( nhân bản website sử dụng tên miền khác )
6. Hosting hết hạn nếu quý khách không duy trì sử dụng, dnksoft.net hỗ trợ mở lại với chi phí 300,000 đ/24h để quý khách tự lấy thông tin
7. dnksoft.net không hỗ trợ hướng dẫn cách upload website lên hosting bên thứ 3, không hỗ trợ các vấn đề xảy ra lỗi do quý khách tự thực hiện

Bình luận

Đang tải bình luận,....

Liên hệ với chúng tôi